Parallel World Love Story 2019 English subtitles

Parallel World Love Story 2019 English subtitles.

Parallel World Love Story 2019 English subtitles

“A world” – After graduating from a university, close friends Takashi Tsurug and Tomohiko Miwa begin work at a company which does brain research. One day, Tomohiko introduces Mayuko Tsuno …
Director: Yoshitaka Mori
Writers: Keigo Higashino (novel), Lion Hitoshizuku
Stars: Yûta Tamamori, Riho Yoshioka, Shôta Sometani

English  parallel-world-love-story-2019-720p-bluray-x264